Leva i en skadad kropp

Att kämpa, vara positiv trots smärta och aldrig ge upp!

Definition av skadad kropp

Definition av skadad kropp är som följer:

En skadad kropp är när någon del av kroppen hindrar eller begränsar individens vardag. Det kan vara tillfälligt, under längre tid eller livslångt.

Min syn

Personligen tror jag de flesta människor har varit/kommer att vara i en skadad kropp någon gång i livet. Jag syftar egentligen på allt som gör att kroppen, inklusive det mentala, inte fungerar som de ska. Allt ifrån migrän, benbrott, depression, utbränd, diskbråck, trafikskadad, brännskadad med mera. Ingen är glömd och alla är vi lika mycket värda trots våra begränsningar.  Vi kämpar alla för att få en så värdefull vardag som möjligt. En del av oss arbetar hel- eller deltid, andra är sjukskrivna och jag jämför inte sjukdomstillstånd. Istället visar jag förståelse!